SMARTGAP

Xoài, Nhãn, Bơ, Mận, Ổi.....

(3.0)

Dự kiến thu hoạch 19/07/2019
Thu hoạch
Cơ sở sản xuất HTX Nấm Thảo Nguyên Mộc Châu
Lô sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP
1 năm Đánh giá:

Tiểu khu 1 ( Bản 19/08), Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tp. Sơn la

Liên hệ: 0941.213.338Sản phẩm được truy xuất

Xem thêm

Quy trình: 12/20

34.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/20

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 08/10

20.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình:

40.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Đắk Lắk

Sản phẩm hot

Xem thêm

Quy trình: 12/20

50.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 12/15

15.000 ₫

(5.0)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

15.000 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 06/10

10.800 ₫

(3.5)

Hà Nội

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

}