SMARTGAP
ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

ĐẾ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

(3.0)

Dự kiến thu hoạch 17/06/2019
Thu hoạch
Cơ sở sản xuất HTX Nấm Thảo Nguyên Mộc Châu
Lô sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP
1 năm Đánh giá:

Tiểu khu 1 ( Bản 19/08), Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Tp. Sơn la

Liên hệ: 0941.213.338Sản phẩm được truy xuất

Xem thêm

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Sản phẩm hot

Xem thêm

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 19/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

Quy trình: 20/20

Liên hệ

(3.0)

Sơn La

}