SMARTGAP

HTX Tinh dầu Dược Liệu Mường La

Bản Nà Núa, Xã Pi Toong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

}